:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ส.อ.สัญญา วงค์เสือ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นายบุญผูก วิทยา
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นายเฉลิมพร โพธิ์ทา
พนักงานขับรถยนต์(ดับเพลิง)

นายนิพนธ์ หงษ์ทอง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายสมหวัง ราชยศ
พนักงานดับเพลิง

นายไชย ชำนาญการ
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

นายจักรกฤษ บุญทา
พนักงานดับเพลิง

นายกมลทัต ทุ่งเก้า
พนักงานดับเพลิง

นายธีระพล นาขยัน
พนักงานดับเพลิง

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท