ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


Posted on January 5, 2020 at 09:30 PM


เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะโลกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ขยายรูปภาพขยายรูปภาพขยายรูปภาพ

 ขยายรูปภาพ

 


กลับเมนูหลัก


ค้นหาข้อมูล
สื่อออนไลน์

ศูนย์รับเรื่อง