ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของห่วงใยคุณ

อ่านต่อ


ปั่นรักษ์ ครั้งที่6 ชม แช๊ะ ชิม ช๊อป ชิลล์ๆ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 15.00 น. ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ


เสียงคือพลัง สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย

ตอน : รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร

ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563....


อ่านต่อ


รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ขับรถตามกฎ ลดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ


ครบรอบ20ปีกาดกองแก้วถนนสายวัฒนธรรม
 

อ่านต่อ


ประเพณีสืบชะตาหลวง เมืองเชียงของ-เชียงราย ประจำปี 2563
 

อ่านต่อ


ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 

อ่านต่อ


ขอเชิญชวนปั่น 2 ล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3
 

อ่านต่อ


โครงการต้นแบบถนนปลอดภัย โดยจะมีการตั้งด่านบูรณาการกวดขันวินัยจราจร ถนนสายกลางเวียงเชียงของ

อ่านต่อ


ขอเชิญชวนใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะโลกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม


อ่านต่อ


การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ


อ่านต่อ


เทศบาลตำบลเวียงเชียงของขอความร่วมมือลดเผา

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง

อ่านต่อ


คู่มือการใช้งาน ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

แอปพลิเคชัน : ระบบ ยุติธรรมสร้างสุข นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต่อการให้บริการประชาชน

อ่านต่อ


ประเพณี ลอยกระทง โกมลอย เกี๋ยงเป็ง ฮิมโขง ตี้เจียงของ ครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่เชียงของ...


อ่านต่อ


Free Run Sunday Season 2

"Free Run Sunday Season 2" " วิ่งฟรีที่เชียงของทุกวันอาทิตย์ ปีที่ 2" เส้นทางเลียบแม่น้ำโขงถึงดอยเทพนิมิต สัมผัสทะเลหมอกน้ำโขงสุดฟิน สร้างกระแสให้คนเชียงของหันมาออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ลดละเลิกแอลกอฮอล เหล้า บุหรี่ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องมาวิ่งเอง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างสรรค์บรรยากาศเมืองเชียงของให้เป็น Chiang Sport City...

 

อ่านต่อ


ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
 

อ่านต่อ


การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2563...
 

อ่านต่อ


4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีี

ทรงพระเจริญ...
อ่านต่อ


คำแนะนำ การชำระภาษี

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ


วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน...


อ่านต่อ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ...


อ่านต่อ


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ในรัชกาลปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานมหรสพสมโภช

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.62

อ่านต่อ


เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสา 

 เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 
อ่านต่อ


ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์

พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
อ่านต่อ


ภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อน

กรมควบคุมโรค

อันตรายและการป้องกันภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อน ลมแดด ลมร้อน หรือฮิทสโตรกอ่านต่อ


ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

รายละเอียดการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

อ่านต่อ


7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

รายละเอียดการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตน , ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขตฯ, ในเขตฯ,) ,หากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าฯไว้ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทฺในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้

 


อ่านต่อ


ข้าราชการมหาดไทย ยึดหลักราชการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์

หลัก 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท

 


อ่านต่อ


จังหวัดเชียงรายได้มีประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2561-2562

ระหว่าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

และเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วันศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


อ่านต่อ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนอ่านต่อ


ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ตั้งล่วงหน้า  

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ .....


อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ - 30กันยายน 2562  

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ - 30กันยายน 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ .....


อ่านต่อ


ตารางการออกบริการจัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะ
นอกสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ตารางการออกบริการจัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะนอกสถานที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ดังนี้...


อ่านต่อ


แจ้งนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน  

นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะเปิดกิจกรรมชั้นเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562


อ่านต่อ


ประเพณีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงของ-เชียงราย ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชาตาหลวง เมืองเชียงของเชียงราย 
ครบรอบ 1380 ปี ณ วัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ตั้งแต่วันที่ 23-26 มกราคม 2562 
กลางคืน ตั้งแต่วันที่ 23-24-25 มกราคม 2562 ......

อ่านต่อ


เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2562 ดังนี้ อ่านต่อเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 
ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

 

อ่านต่อขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง......


 


อ่านต่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

อ่านต่อประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวงเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561


 


อ่านต่อขอเชิญร่วมทำบุญ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวง


 


อ่านต่อการแข่งขันเรือพายประจำปี 2561


 

 


อ่านต่อวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

 

 อ่านต่อ