ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ขอเชิญร่วมทำบุญสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วันศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนอ่านต่อ


ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ตั้งล่วงหน้า  

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ .....


อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ - 30กันยายน 2562  

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ - 30กันยายน 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ .....


อ่านต่อ


ตารางการออกบริการจัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะ
นอกสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ตารางการออกบริการจัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะนอกสถานที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ดังนี้...


อ่านต่อ


แจ้งนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน  

นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะเปิดกิจกรรมชั้นเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562


อ่านต่อ


ประเพณีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงของ-เชียงราย ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชาตาหลวง เมืองเชียงของเชียงราย 
ครบรอบ 1380 ปี ณ วัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ตั้งแต่วันที่ 23-26 มกราคม 2562 
กลางคืน ตั้งแต่วันที่ 23-24-25 มกราคม 2562 ......

 

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2562 ดังนี้ อ่านต่อ