การเตรียมงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
การเตรียมงานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเริ่ม กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อสุขภาพ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ เส้นชัย ณ กาดกองเก่า ดังนั้น วันนี้จึงได้มีการเตรียมงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการจัดเตรียมงานดังกล่าว