ร่วมการเปืดกิจกรรมฉีดน้ำทำความสะอาดถนนและเพิื่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ร่วมการเปืดกิจกรรมฉีดน้ำทำความสะอาดถนนและเพิื่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน และส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ทั้งนี้ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย