ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงของ