ประเพณี สืบชะตาหลวง เมืองเชียงของ-เชียงราย ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ณ วัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างมากมาย สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ