กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน มกราคม 2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณวัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำพนักงานทุกกองงาน ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน มกราคม 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก