กิจกรรมครบรอบ 20 ปีกาดกองแก้ว ถนนสายวัฒนธรรม

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563
ณ กาดกองแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ กาดกองแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล "กิจกรรมครบรอบ 20 ปีกาดกองแก้ว ถนนสายวัฒนธรรม" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดิน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และส่งเสริมนโยบายรัฐบาล "เดิน กิน ชิม เที่ยว @กาดกองแก้ว" โดย ได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการกาดกองแก้ว พี่น้องประชาชน ที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อน สร้างบรรยากาศให้มีแต่รอยยิ้ม เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และยินดีน้อมรับทุกคำติชมมา ณ โอกาสนี้