กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. br> ณ บริเวณ ถนนสายกลาง ตั้งแต่คูเมืองบ้านเวียงแก้ว ถึง หน้าวัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ ถนนสายกลาง ตั้งแต่คูเมืองบ้านเวียงแก้ว ถึง หน้าวัดพระแก้ว นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงแก้วและประชาชนชาวบ้านเวียงแก้ว