ร่วมลงนามในกิจกรรม MOU โครงการความร่วมมือเก็บวัสดุเหลือใช้ Plastic Waste Recoverry Program (CPRP)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมเขาเขียวเทศบาลตำบลครึ่ง
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ร่วมลงนามในกิจกรรม MOU โครงการความร่วมมือเก็บวัสดุเหลือใช้ Plastic Waste Recoverry Program (CPRP) พร้อมกับท้องถิ่นอีก 7 แห่งในอำเภอเชียงของ และนายอำเภอเชียงของลงนามเป็นพยาน