รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค ล็อคสายรัดคาง ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ตลอดจนการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
ณ กาดนัดวันจันทร์ ด้านหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และ ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกดำเนินการ รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค ล็อคสายรัดคาง ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ตลอดจนการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และจะได้รณรงค์ในทุกตลาดนัด ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของต่อไป