กิจกรรมการปั่นจักรยาน 2 ล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.
ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
กิจกรรมการปั่นจักรยาน 2 ล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 3 โดยอำเภอเชียงของ สโมสรโรตารีเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย และชมรมเชียงของไบค์ ได้มีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวชื่นชมโดย นาย กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล และกล่าวรายงานโดยนางระวิวรรณ ทองสังข์ นายกสโมสรโรตารี่เชียงของ มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานทั้งสิ้น 600 กว่าคน ในการนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานและลูกจ้างได้ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย