วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน งานมีเด็กๆเข้าร่วมงานนี้อย่างมากมาย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการมาเข้าร่วมออกบูธในงานด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้