จัดเตรียมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดำเนินการล้างทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกางเต้น ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อจัดเตรียมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563