พิธีเปิดโครงการเชียงของถนนปลอดภัยกวดขันวินัยจราจร(Wednesday Safety 4.0)

วันพุธ 8 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
ณ ตลาดนัดคลองถม บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
ได้มีพิธีเปิดโครงการเชียงของถนนปลอดภัยกวดขันวินัยจราจร(Wednesday Safety 4.0) โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวนี้โดยพร้อมเพรียงกัน