กิจกรรมการพัฒนาศาลหลักเมืองและบริเวณรอบๆ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น .
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมการพัฒนาศาลหลักเมืองและบริเวณรอบๆ เช่นสระน้ำหน้าศาลหลักเมือง โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกกอง ทุกฝ่าย อย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนน้ำดิบ จากการประปาเชียงของเพื่อเติมน้ำในสระน้ำหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอีกด้วย โอกาสนี้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง