โครงการต้นแบบถนนปลอดภัย โดยจะมีการตั้งด่านบูรณาการกวดขันวินัยจราจร ถนนสายกลางเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น .
ณ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมปล่อยแถวรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบถนนปลอดภัย โดยจะมีการตั้งด่านบูรณาการกวดขันวินัยจราจร ถนนสายกลางเวียงเชียงของ ตั้งแต่สามแยกบ้านหัวเวียงถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของอย่างเข้มงวด ในทุกวันพุธ โดยเฉพาะการขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับรถย้อนศร ดัดแปลงรถ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านขับรถอย่างถูกกฎหมาย และวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในการรถใช้ถนนของพี่น้องชาวเชียงของทุกท่าน ในการนี้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก อำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ