สัมภาษณ์ เรื่องผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยสำนักงาน Australia Broadcasting Corporation

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่องผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยสำนักงาน Australia Broadcasting Corporation คุณสุพัตรา วิมลสุขนพรัตน์ Senior Producer และ Ms.Amy Bainbridge South-east Asia Correspondent.