มอบหมายภาระหน้าที่การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน ในการประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมการ และมอบหมายภาระหน้าที่การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 และ งานปั่น 2 ล้อเติมบุญเลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ