กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563