เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดแล้ว เสาร์-อาทิตย์นี้ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจึด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดให้ชม ฟรี
ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านหาดไคร้ ม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนวันราชการประสงค์จะเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันเวลาราชการ โทร.053791-171 


 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท