เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 (การแข่งขันฟุตบอล 7 คน)
ในวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬา เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
และเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
โดยเป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประเภททีมชาย จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 3.รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจนักฟุตบอลชาย 7 คน ทั้ง 3 รุ่น


 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท