โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการขยะ

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการขยะ อันเนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณขยะได้ถูกนำไปทิ้งที่บ่อขยะเป็นจำนวนมาก และบ่อทิ้งขยะดังกล่าวเป็นการใช้ร่วมกันระหว่างเทศบาลทั้งสองฝ่าย...

อ่านต่อ

...

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายกเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี...

อ่านต่อ

...

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของขอเชิญเที่ยวงาน การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16-17 เมษายน 2561 ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท