ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุน โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีเรือเชียงของ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ และพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ปลาน้ำจืด และภาพวาด 3 มิติ บ้านหาดไคร้ ...

 

อ่านต่อ

...

กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อทำหมันให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท