เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน... 

อ่านต่อ

...

ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกซ่อมไฟซอยข้างวัดพระแก้วด้านทิศเหนือรวม 2 จุด ซ่อมไฟซอย 25 บ้านหาดไคร้ ปรับตั้งไทม์ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ และปรับเตรียมพื้นที่ไหล่ทางชำรุดซอย4ประดิษฐ์อุดมการณ... 

อ่านต่อ

...

เชิญชวนสมัครชมรม STRING-จิตพอเพียงต้านทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด... 

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เปิดแล้ว เสาร์-อาทิตย์นี้ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจึด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดให้ชม ฟรี
ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านหาดไคร้ ม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนวันราชการประสงค์จะเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันเวลาราชการ โทร.053791-171 

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท