ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
222 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ : 0-5379-1171 - 2 Fax : 053-792-015
E-mail : wckmunic@gmail.com
Line Official : @ffq6753h

ติดต่อเราได้ที่