:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ที่อยู่ : 222 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-791-171 ต่อ 24
Fax : 053-792-015
E-mail : wckmunic02@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/wckmunic02
Website : www.wckmunic.org

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท