เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 2561

 

วันที่ 13 มกราคม 2561
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยมีนายกเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่มาออกบูทกิจกรรมกว่า 30 หน่วยงาน และกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี การแสดงโชว์จากสถานีเรือเชียงของ บริการตัดผมฟรีจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน การแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมี ขนมและของรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ด้วย

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท