เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กิจกรรม

มหกรรมรวมพลคนรักผู้สูงอายุ
ประจำปี 2560

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดงานมหกรรมรวมพลคนรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับมหกรรมรวมพลคนรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ แลกของขวัญ และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มอบของขวัญพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ ในครั้งนี้

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท