เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

กิจกรรม

มหกรรมของกิ๋นลำอำเภอเชียงของ
ประจำปี 2560

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมของกิ๋นลำ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ ลานท่าผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี สำหรับงานมหกรรมของกิ๋นลำ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 จะมีตั้งแต่วันที่ 24-28 ธันวาคม 2560 นี้ มีร้านอาหารเข้าร่วมรายการกว่า 30 ร้าน อีกทั้งยังมีอาหารพื้นบ้าน อาหารชนเผา สินค้าโอทอป และดนตรีการแสดงอีกมากมาย

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท