:: เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ::

กิจกรรม

ตรวจสุขภาพสามเณร
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ออกให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดัน ให้แก่สามเณร โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท