เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน งานทะเบียนราษฎร

ข่าวกิจกรรมของเทศบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก  
วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00 น.  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

อ่านต่อ

...

โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน

วันนี้ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  

อ่านต่อ

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

อ่านต่อ

...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

อ่านต่อ

...

พายุ เซินติญ

จะทำให้ฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง

อ่านต่อ

...

พิธีหล่อเทียนพรรษา วัดหาดไคร้

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

...

พิธีหล่อเทียนพรรษาวัดสบสม

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

...

ออกติดตั้งกระจกโค้งตามทางแยกต่างๆ

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

อ่านต่อ

...

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาวัดศรีดอนชัย

งานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำ 2561 ณ วัดศรีดอนชัย

อ่านต่อ

...

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาวัดศรีดอนชัย

งานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำ 2561 ณ วัดศรีดอนชัย

อ่านต่อ

...

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561

อ่านต่อ

...

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำของเหลือใช้ หรือสิ่งของที่ใช้งานไม่ได้แล้ว

อ่านต่อ

...

จัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะนอกสถานที่

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการจัดเก็บเงินค่าทิ้งขยะนอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ดังนี้

อ่านต่อ

...

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

อ่านต่อ

...

โครงการปิดทองหลังพระ ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

โครงการปิดทองหลังพระ ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ 

อ่านต่อ

...

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 

อ่านต่อ

...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประชุมส่งมอบข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและแนวทางการบริหารจัดการฌาปนสถานทุ่งฟ่อน

อ่านต่อ

...

เทสโก้โลตัสสาขาเชียงของ

เทสโก้โลตัสสาขาเชียงของ ได้สนับสนุนเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เพื่อเป็นอาหารไส้เดือนดิน

อ่านต่อ

...

จัดระเบียบการจอดรถและอำนวยความสะดวก ให้แก่พ่อค้าแม่ค้า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดระเบียบการจอดรถ

อ่านต่อ

...

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมดังนี้ั

อ่านต่อ

...

โครงการปิดทองหลังพระ

โครงการปิดทองหลังพระตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชดำริตามศาสตร์ของพระราชาขยายผลสู่ชุมชนโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

...

โครงการปิดทองหลังพระ

โครงการปิดทองหลังพระ โดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

...

ประชุมหารือในการบริหารจัดการฌาปนสถานทุ่งฟ่อน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ 
เป็นประธานในการประชุมหารือในการบริหารจัดการฌาปนสถานทุ่งฟ่อน

อ่านต่อ

...

ตั้งจุดบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ออกสุ่มตรวจอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ตั้งจุดบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ศาลาเอนกบ้านวัดหลวง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

อ่านต่อ

...

ประชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านต่อ

...

ประชุมโครงการผ่อดีดี PODD

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ได้มีการประชุมโครงการผ่อดีดี (PODD – Participatory Onehealth Disease Detection)

อ่านต่อ

...

โครงการช่วยเหลือเกษตรที่ปลูกสับปะรด

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรที่ปลูกสับปะรด โดยจัดจุดจำหน่ายสับปะรด ฟรี!!! ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ระเบียบปฏิบัติประจำวัน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดย ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

อ่านต่อ

...

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันนี้ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งจุดให้บริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะนอกสถานที่ 
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ต.เวียง

อ่านต่อ

...

อบรมการคัดแยกขยะให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

อ่านต่อ

...

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีตารา

อ่านต่อ

...

กฏ กติกา มารยาท ในการใช้สนามฟุตซอล

สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในปัจจุบันมีคนเข้าไปใช้สนามกันอย่างมากมาย ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอแจ้ง กฏ กติกา มารยาท ในการใช้สนามฟุตซอล ดังนี้

อ่านต่อ

...

การใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์โรคของอาสาผ่อดีด

เช้าวันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้จัดกิจกรรมการอบรม ทบทวนขั้นตอน/วิธีการ การใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์โรคของอาสาผ่อดีดี

อ่านต่อ

...

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจีดและภาพ3มิติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านสันโค้งและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดและภาพสามมิติ จำนวน 60 คน

อ่านต่อ

...

กกต.เชียงรายให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องลงคะแนนให้แก่เทศบาลตำบลเวียงชข.

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องลงคะแนนให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างในสนามฟุตซอล

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างในสนามฟุตซอล ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

อ่านต่อ

...

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ส่งมอบรถเข็นผู้พิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ส่งมอบรถเข็นผู้พิการให้แก่ นางป๊อก ไมตรี อายุ 92 ปี

อ่านต่อ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

...

ทำความสะอาดบริเวณถนนตัวหนอนเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของและประชาชน

อ่านต่อ

...

นายพนะ ตรังคะบัญชา ได้นำรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน

วันที่ 15 พ.ค. 2561 นายพนะ ตรังคะบัญชา ได้นำรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน มามอบให้กับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

กิจกรรมรักษาความสะอาด

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้จัดทำกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ ซึ่งในโซนแรกที่จะดำเนินการจัดทำ คือบริเวณถนนตัวหนอนเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่หน้าวัดสบสม - บ้านหาดไคร้ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ

...

จัดทำโครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ

ตามที่ จังหวัดเชียงรายจัดทำโครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นวาระแห่งชาติ

อ่านต่อ

...

ประชุมการบริหารจัดการบ่อขยะ

วันนีั้ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เร่งดำเนินการแก้ไขน้ำท่วมขังซอย15ก.สบสม

มื่อวานนี้ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 กองช่าง 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เร่งดำเนินการแก้ไขน้ำท่วมขังซอย15ก.สบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

อ่านต่อ

...

ประชุมส่วนสำนักปลัด

บ่ายวันนี้ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการจัดประชุมส่วนสำนักปลัด

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดรร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชข.

เช้านี้ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย สำนักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

อ่านต่อ

...

ติดตั้งกระจกโค้งซอย เทศบาล25 บ้านหาดไคร้ และซอย เทศบาล 15 หัวมุม วัดสบสม 

 

เช้านี้วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งซอย เทศบาล25 บ้านหาดไคร้ และซอย เทศบาล 15 หัวมุม วัดสบสม 
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

อ่านต่อ

...

เก็บแผลงกั้นไว้ก่อน

 

#เก็บแล้วแผงกั้นน้ำท่วมเพราะน้ำโขงขึ้น ฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน ถึงวันนี้คลี่คลายเรื่องฝนบ้างแล้ว แต่ฝนทิ้งน้ำไว้ที่แม่น้ำโขงของเรามากมาย ดังนั้นน้ำโขงจึงขึ้นมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณจึงต้องเก็บแผลงกั้นไว้ก่อน 
#น้ำโขงขึ้นมากไม่ควรลงเล่นน้ำอันตรายมาก
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

อ่านต่อ

...

ประชุมการติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของได้กำหนดจัดประชุมการติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขึ้น โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(เชียงของเมืองสะอาด) โดยมีผู้เข้าประชุม 70 คนโดยประมาณ

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมหลักสูตร การเรียน การสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทอมที่ 1ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดการประชุมเตรียมหลักสูตร การเรียน การสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทอมที่ 1ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ 
นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

...

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจีดและภาพ3มิติ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นำคณะศิลปินชาวเชียงของและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจีดและภาพ3มิติ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ อันเป็นประโยขน์อย่างยิ่งต่อพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดและภาพ3มิติ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ

...

ม.แม่โจ้ ตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงไส้เดือน

ม.แม่โจ้ ตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงไส้เดือน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และน.ส.ธัญวรัตน์ กันทะวงค์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมยังให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าบนถนนและบนทางเท้า

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยการนำของนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลร่วมกับหมวดการทางเชียงของลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธเพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนนและบนทางเท้าเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และภาพลักษณ์ที่ดีแก่อำเภอเชียงของซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว...

อ่านต่อ

...

เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้าน บ้านสบสมและบ้านหาดไคร้

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสบสม(ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบสม) และบ้านหาดไคร้(ศาลาวัดหาดไคร้) เพื่อติดตามแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน พร้อมสำรวจความต้องการและร่วมกับวางแผนการพัฒนา...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าบนถนนและบนทางเท้า

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยการนำของนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลร่วมกับหมวดการทางเชียงของลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธเพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนนและบนทางเท้าเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และภาพลักษณ์ที่ดีแก่อำเภอเชียงของซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว...

อ่านต่อ

...

ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9 วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...

อ่านต่อ

...

ครบรอบ1ปี กาดกองเก่า "อิ่มอ๊ก อิ่มใจ๋ ครบขวบ ครบปี๋ ตี้กาดกองเก่า"

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่า "อิ่มอ๊ก อิ่มใจ๋ ครบขวบ ครบปี๋ ตี้กาดกองเก่า" โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

ทำความสะอาดบริเวณทางเดินตัวหนอน ริมแม่น้ำโขงสบสม-หาดไคร้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณทางเดินตัวหนอนบ้านสบสม จนถึงถนนตัวหนอนบ้านหาดไคร้ พร้อมกับชาวบ้านเข้าร่วมการทำความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีตักบาตรพระนานาชาติจำนวน 300 รูป ...

อ่านต่อ

...

ประชุมการเตรียมหลักสูตรการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมการเตรียมหลักสูตรการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้น...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภาเทศบาล ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

จ่ายยาความดับ/เบาหวาน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ร่วมกันดำเนินงานจ่ายยาโรคความดันโรคเบาหวาน ให้กับผู้ป่วยในหมู่บ้านสบสม หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

การประชุมเพื่อชี้แจงส่งมอบทรัพย์สิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงส่งมอบทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีผู้นำชุมชน 5 ทั้งหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประธานกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ประเพณีเทศน์มหาชาติ วัดหาดไคร้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประเพณีเทศน์มหาชาติ ณ วัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา...

อ่านต่อ

...

ต้อนรับธุรการกองการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายสมเดช หมื่นจันทร์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแสนทอง และคณะจาก อบต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมเดินรณรงค์เก็บป้ายข้างถนน

วันที่ 02 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บป้ายข้างถนน โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังมีนางสาวอรทัย ฮงประยูร นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้อมพนักงาน ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี ...

อ่านต่อ

...

ประชุมติดตามงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานประชุมติดตามงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเตรียมการดำเนินงานทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งวางแผนการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธี ...

อ่านต่อ

...

ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยกายคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายสมชาย จันทรประเทือง อัยการจังหวัดเชียงรายประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย(สาขาเทิง) ปฏิบัติราชการแทน อจ.คช.จ.เชียงราย ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยกายคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ์ ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 21 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการประชุม ...

อ่านต่อ

...

ประเพณีถวายสลากภัต วัดพระแก้ว

วันที่ 21 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมทำบุญประเพณีถวายสลากภัต หรือประเพณีตานก๋วยสลากของชาวล้านนา ณ วัดพระแก้ว ชุมชนบ้านเวียงแก้ว...

อ่านต่อ

...

โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ...

อ่านต่อ

...

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กลุ่ม อสม. บ้านเวียงดอนชัย ได้เข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ... ...

อ่านต่อ

...

การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเชาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 9 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเชาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการคัดเลือก พร้อมด้วยสิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางฐิติภา เอี่ยมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ...

อ่านต่อ

...

ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ธกส. สาขาเชียงของ

วันที่ 6 กันยายน 2560 ทีมงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงของ โดยทำการฝึกอบรมพนักงาน ซ้อมแผนเหตุเกิดไฟไหม้ในอาคาร และสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น...

อ่านต่อ

...

ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว จ.ลำปาง

วันที่ 7 กันยายน 2560 นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้องรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นำโดยนายนิตย์ แม่ก๋วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประชุมการจัดระเบียบผู้ค้า หาบเร่-แผงลอย ตลาดนัดวันพุธ(คลองถม)

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบผู้ค้า หาบเร่-แผงลอย บริเวณตลาดนัดวันพุธ(คลองถม) พร้อมด้วยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มสามล้อรับจ้าง เข้าร่วมการประชุม ...

อ่านต่อ

...

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย

วันที่ 5 กันยายน 2560 เทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wireless Fidelity network) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยนายเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล ตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ 4 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานทุกคน เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและหาแนวทางการจัดระเบียบตลาดในอำเภอเชียงของ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้า หาบแร่-แผงลอย โดยให้คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ตามข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ ครั้งที่ 4/2560 นั้น อำเภอเชียงของ นำโดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดวันพุธ(คลองถม)...

อ่านต่อ

...

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุมกองทุนสวัสดิกา รชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลตรวจสอบสถ านะกองทุน...

อ่านต่อ

...

รับบริจาคผ้าห่อศพ

ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณ นางสาวหวานมานะ จันต๊ะคราม เจ้าของร้านบ้านสวนก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่บริจาคผ้าห่อศพ จำนวน 50 เมตร เพื่อใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย...

อ่านต่อ

...

มอบดอกไม้จันทน์จำนวน 2,019 ดอก ให้แก่อำเภอเชียงของ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มอบดอกไม้จันทน์จำนวน 2,019 ดอก ให้แก่อำเภอเชียงของ โดยมีนายชำนาญ สรรพลิขิต ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธ...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายณัฐพัชร์ เกตุโสภา ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ ...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย ฝายชะลอน้ำบ้านเวียงแก้ว

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะกรรมการสำรวจและประเมินความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลาก ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย ฝายชะลอน้ำบ้านเวียงแก้ว ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก...

อ่านต่อ

...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด ตลาดต้องชม กาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดต้องชม กาดกองเก่า” ณ ถนนคนเดินสบสม-หาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนางสาวพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราขการเชียงราย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวต้อนรับ และนายธันวา เหลี่ยมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ กล่าวถึงประวัติของกาดกองเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ภาคเอกชน...

อ่านต่อ

...

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดนมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมปลูกดอกรัก และการแสดงจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ...

อ่านต่อ

...

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดนมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาล ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรม...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 2560

วันที่ 09 สิงหาคม 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วันที่ 08 สิงหาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพ "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การผลิตการใช้และสาธิตการใช้งานเตาเผา

วันที่ 07 สิงหาคม 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การผลิต การใช้และสาธิตการใช้งานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบไร้ควันและเตาเผาชีวมวลแกลบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมอบรมเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัยจราจรสำหรับเด็ก

วันที่ 07 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เรื่อง กฎ ระเบียบวินัยจราจรสำหรับเด็ก โดยเจ้าหน้าทีตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ขอความร่วมมือการตั้งร้านค้า หาบเร่-แผงลอย

วันที่ 04 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเชียงของ และแขวงการทางเชียงรายที่ 2 กรมทางหลวง ร่วมลงพื้นที่แจกเอกสารให้ความรู้แก่ร้านค้า หาบเร่-แผงลอย ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงสถานีตำรวจ ไปจนถึงสี่แยกไฟแดง บ้านสบสม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือมายังเจ้าของร้านค้า หาบเร่-แผงลอย กรุณาอย่าตั้งร้านหรือจำหน่ายสินค้า...

อ่านต่อ

...

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและประชาชน

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และประชาชน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน มาเป็นวิทยากร...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานกองช่าง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

อ่านต่อ

...

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท...

อ่านต่อ

...

รับฟังบรรยาย การปฏิบัติช่วงผ่อนพัน พ.ร.ก.ต่างด้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวณฑมณ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เข้ามาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติช่วงผ่อนพัน พ.ร.ก.ต่างด้าว โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย สิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด และนายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกับรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ โดยทางสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

โครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง ...

อ่านต่อ

...

รับฟังบรรยาย การปฏิบัติช่วงผ่อนพัน พ.ร.ก.ต่างด้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวณฑมณ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เข้ามาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติช่วงผ่อนพัน พ.ร.ก.ต่างด้าว โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย สิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด และนายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกับรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ โดยทางสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

กำจัดผัดตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณน้ำดุก ซอยอู่แรลลี่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่จากสถานีเรือเชียงของ การประปาส่วนภูมิภาค และชาวบ้านบ้านสบสม ร่วมกันออกปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ บริเวณลำน้ำดุก ซอยอู่แรลลี่ บ้านสบสม สำหรับการดำเนินการกำจัดผัดตบชวา...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 2560

นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

มอบเงินสนับสนุนเพื่อสบทบทุนเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ

วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มอบเงินสนับสนุนเพื่อสบทบทุนเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมี ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ สำหรับวงโยธวาธิตโรงเรียนอนุบาลเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ถวายเทียนพรรษา วัดสบสม

วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสบสม...

อ่านต่อ

...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา โดยมีกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล...

อ่านต่อ

...

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเชียงของเมืองสะอาด

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ร่วมกันถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเชียงของเมืองสะอาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NTB) มาถ่ายทำในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ...

อ่านต่อ

...

ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีหล่อเทียนพรรษา วัดหลวงไชยสถาน ประจำปี 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดหลวงไชยสถาน ชุมชนบ้านวัดหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและชาวบ้านเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนเป็นจำนวนมาก...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ถวายเทียนและปัจจัย ณ วัดหลวงไชยสถาน...

อ่านต่อ

...

ตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ......

อ่านต่อ

...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นางสนธยา ศรีกุลนะ ผอ.กองช่าง และสิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม......

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง

วันที่ 08 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านหนองขาว

วันที่ 07 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าศึกษาดูงานหมู่บ้านอุตส าหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูแนวทางการจัดการระบบการท่องเที่ยวในชุมชน...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามศาสตร์พระราชา ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ณ ค่ายสุรสีห์

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชีย งของ เข้าศึกษาดูงาน สวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเ พียง ณ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) จ.กาญจนบุรี...

อ่านต่อ

...

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระพระบรมมหาราชวัง...

อ่านต่อ

...

ประชุมแจ้งและซักซ้อมข้อราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมแจ้งและซักซ้อมข้อราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน(จังหวัดเชียงราย กับแขวงบ่อแก้ว,หลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และนางสุจิรา พุทธวีวรรณ รก.ผอ.กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วันนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี มาให้โอวาทและทักทายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก วันนี้มีนักเรียนมาเรียนกว่า 80 คน โดยในช่วงเช้ามีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นายชุติวัติ รุมพ์ฟ มาให้ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2560 โดยมีสิบเอกสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการร้านค้า ตัวแทนจากโรงแรม และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายสัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็ม บู ทีค รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ช่วงเช้ารับฟังบรรยาย เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

อ่านต่อ

...

การฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ เรื่องเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง เชียงของเมืองสะอาด...

อ่านต่อ

...

เตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันจัดสถานที่เตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน" ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกอบรมนี้ขึ้น...

อ่านต่อ

...

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะตามวาระเชียงของเมืองสะอาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล นายรชต รุ่งสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 22 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน...

อ่านต่อ

...

วันเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม "วันเทศบาล ประจำปี 2560" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เหตุเพลิงไหม้ บ้านทุ่งทราย

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลาประมาน 12.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านของนายสมหมาย สายใจงาม เลขที่ 169 ม.5 บ้านทุ่งทราย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง...

อ่านต่อ

...

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมการประมง เขต 15-16 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2560 ณ ลานโพธิ์วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวรายงาน และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวต้อนรับ...

อ่านต่อ

...

ผลการแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 เมษายน 2560 ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
ประเภท ก.
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกพ่อเลิศ(บ้านวัดหลวง)...

อ่านต่อ

...

โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเชียงของ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 กิจกรรม อบรมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กฎหมายเบื้องต้น ศาสนพิธีและการรักษาประเพณีวัฒนธรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการเปิดโครงการ ...

อ่านต่อ

...

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยทำพิธีทางศาสนา ผูกผ้าแพร 7 สี ถวายพวงมาลัย และสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล...

อ่านต่อ

...

โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

เปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล

วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เชียงของเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ...

อ่านต่อ

...

ขยายผิวจราจร ถนนสายหลังอำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทีมงานกองช่าง ร่วมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงาน ขยายผิวจราจร โดยการคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลังอำเภอ บ้านวัดหลวง หมู่ 2...

อ่านต่อ

...

โครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการงานวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงจากเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม...

อ่านต่อ

...

Sport & Cleaning Day

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม Sport & Cleaning Day โดยการทำความสะอาดถนน และขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาด...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยหัวหน้า/ผอ. กอง และพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาล เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนงานในเดือนมีนาคมและเมษายน นี้...

อ่านต่อ

...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีเรือเชียงของ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ และพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ปลาน้ำจืด และภาพวาด 3 มิติ บ้านหาดไคร้...

อ่านต่อ

...

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุน โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงเชียงของ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อทำหมันให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ตำนานปลาบึก ประจำปี 2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ตำนานปลาบึก สำนึกในประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย-ลาว และของดีอำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์
โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วย นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานทุกคนเข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

อบรมอาสาปศุสัตว์ (อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการอบรมอาสาปศุสัตว์(อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ สมาชิก อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมโครงการ...

อ่านต่อ

...

เชียงของ ยูไนเต็ท คว้าแชมป์ CHIANGRAI SUPER TOURNAMENT ฤดูกาล 2017

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล เชียงของ ยูไนเต็ท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรายการ CHIANGRAI SUPER TOURNAMENT ฤดูกาล 2017 ณ สนามกีฬา สิงห์ สเตเดี้ยม ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา...

อ่านต่อ

...

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)......

อ่านต่อ

...

ตรวจสุขภาพสามเณร โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ออกให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดัน ให้แก่สามเณร โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

ประชุมปรึกษาหารือการจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ การจัดแข่งขันเรือพาย ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุจิรา พุทธวีวรรณ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้นำชุมชน และชมรมเรือเชียงของ เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงาน จังหวัดลำพูน วันที่ 9-10 มีนาคม 2560

วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 90 คน ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน และเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ...

อ่านต่อ

...

ประชุมหารือและร่วมกันกำหนด แนวทางการบริหารจัดการกิจการ อปพร.

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหารือและร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกิจการ อปพร. ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยพระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และนักเรียนโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย จำนวน 110 รูป เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

พิธีคืนถังขยะให้เทศบาล

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีคืนถังขยะให้แก่เทศบาล โดยแต่ละหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้นำถังขยะมาคืนให้แก่เทศบาล ...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิดการแข่งขัน "ลูกปลาบึกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "ลูกปลาบึกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกีฬาดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะทำงานด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เข้าร่วมการประชุม ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ อ.เชียงของ

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงของ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2560...

อ่านต่อ

...

โครงการบ้านสวยเมืองสุข

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ชาวเชียงของ นำโดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายทราพล เกตุโสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว ผู้นำชุมชน/ชาวบ้านบ้านเวียงแก้ว...

อ่านต่อ

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ...

อ่านต่อ

...

กีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเชียงของ บ้านตอง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมกิจกรรม...

อ่านต่อ

...

ประชุมสภา ทต.เวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 12 ท่าน นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมฯ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะทำงานด้านผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 8

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านผู้สูงอายุระดับอำเภอ ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือ ข่ายการมีส่วนร่วมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในเครือข่ายระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง...

อ่านต่อ

...

ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะดอนสบดุก บ้านหาดไคร้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงานทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ เชื่อมโยง CMS บริเวณสวนสาธารณะดอนสบดุก บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านต่อ

...

กิจกรรรมปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรรมปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3 ตามโครงการปั่นจักรยานสานรักษ์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ บริเวณลานผาถ่าน บ้านวัดหลวง โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร 8 (หาดไคร้)...

อ่านต่อ

...

ประชุม เตรียมการจัดงาน ปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงาน ปั่นรักษ์ พิทักษ์โลก ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

สท.สายหยุด คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง งานพ่อขุนฯ 2560

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอแสดงความยินดีกับ สท.สายหยุด นวลศิริสกุล ตัวแทนจากอำเภอเชียงของ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมวลชน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ(หญิง) ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560...

อ่านต่อ

...

โครงการศึกษาดูงานพื้นที่พัฒนาระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี, ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานพื้นที่พัฒนาระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ

...

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนประชาชนจาก 5 หมู่บ้าน พระสงฆ์ สามเณร ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เข้าร่วมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

อ่านต่อ

...

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียง ของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบา ล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำ บลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่...

อ่านต่อ

...

"พิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ" ประจำปี 2560

"พิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ" ประจำปี 2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย-เชียงของ ณ วัดสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด” ตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการมี ส่วนรวมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด ตลาดการค้าชายแดน ฮิมของ สองแผ่นดิน

วันที่ 19 มกราคม 2560 นาวาเอกชลทัย รัตนเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดการค้าชายแดน ฮิมของ สองแผ่นดิน ณ ท่าผาถ่านบ้านวัดหลวง โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ...

อ่านต่อ

...

ล้างสุสานทุ่งฟ่อน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการล้างป่าช้าทุ่งฟ่อน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 90 รูป ในวันที่ 18-21 มกราคม 2560 ณ สุสานทุ่งฟ่อน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยมีนายกเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน...

อ่านต่อ

...

ตรวจโรงแรม

วันที่ 12 มกราคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกร งานช่าง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเยี่ยมเยือน เจ้าของกิจการโรงแรม ห้องเช่า และหอพัก ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการกาดกองเก่า

ช่วงบ่ายวันที่ 12 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกาดกองเก่า พร้อมด้วยนายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลฯ ...

อ่านต่อ

...

กิจกรรม 5ส Sport & Cleaning Day

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2560 ทีมงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำทีมโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายณรงค์ ปล้องมาก รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส Sport & Cleaning Day ...

อ่านต่อ

...

เปิด "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ" 2559

วันนี้ 29 ธันวาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงของ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในอำเภอเชียงของ ที่เกี่ยวข้อง เปิด "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ " ...

อ่านต่อ

...

"โครงการดูแลผู้สูงอายุ" ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับกองทุนประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ ชมรม อสม.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัด "โครงการดูแลผู้สูงอายุ" ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

...

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2560 ...

อ่านต่อ

...

 

รถรางนำเที่ยวเทศบาลตำบลเวียงเชียงของพร้อมให้ใช้บริการแล้วครับ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำรถรางนำเที่ยว พาคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ในอำเภอเชียงของ นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองเชียงของ และรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และบริการนำเที่ยวต่างๆ

อ่านต่อ

...

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ ...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิดกาดกองแก้ว

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดถนนคนเดิน กาดกองแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธรูปหลวงพ่อหินหยก โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

เตรียมปลูกดอกทานตะวัน ท่าผาถ่าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ ปลูกดอกทานตะวัน บริเวณท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง
...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(7 วันอันตราย)...

อ่านต่อ

...

งานแถลงข่าวการเปิดถนนคนเดินกาดกองแก้ว

เช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิด ถนนคนเดินกาดกองแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ณ โรงหนังเก่า อำเภอเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน...

อ่านต่อ

...

การเสวนาเรื่อง "ปลาบึกคืนถิ่น"

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน ชาวบ้านบ้านหาดไคร้ และกลุ่มหาปลาบ้านหาดไคร้...

อ่านต่อ

...

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดพระแก้ว และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธรูปหลวงพ่อหินหยก โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

พิธีเปิด กาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาน 18.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมพิธีเปิดงาน "กาดกองเก่า" ณ ถนนสายกลาง สบสม-หาดไคร้ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ เป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

...

ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ

...

ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(ครบ 50 วัน) แด่ในหลวง ร.9

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย...

อ่านต่อ

...

ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณถนนสายกลาง(บ้านเวียงดอนชัย-บ้านวัดแก้ว)

เช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกัน "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณถนนสายกลาง(บ้านเวียงดอ นชัย-บ้านวัดแก้ว)...

อ่านต่อ

...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของเป็นประธานการประชุมคณะกรรม การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ

...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง(MOU) "ความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด" ณ ห้องประชุมกาสะลอง ด่านศุลกากรเชียงของ...

อ่านต่อ

...

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

เช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมรำลึกถึงในหลวง ร.9

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89...

อ่านต่อ

...
นาย เฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

...
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์

ปลัดเทศบาล

รวมลิ้ง อปท