งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิพนธ์ หงษ์ทอง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายจักรกฤษ บุญทา
พนักงานดับเพลิง

นายรชฏ เพียรจริง
พนักงานดับเพลิง

นายบุญผูก วิทยา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมหวัง ราชยศ
พนักงานดับเพลิง

นายธีระพล นาขยัน
พนักงานดับเพลิง

นายเอนก ยะตัน
พนักงานดับเพลิง