โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์


สองล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานท่าผ่าถ่าน บ้านวัดหลวง สโมสรโรตารีเชียงของ ร่วมกับอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และชมรมเชียงของไบค์ จัดโครงการ "สองล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 1" ระยะทาง 60 กิโลเมตร มีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการเปิด...

อ่านต่อ

...

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายกเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์, นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี...

อ่านต่อ

...

 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 (การแข่งขันฟุตบอล 7 คน)
ในวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬา...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท