โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์


จ่ายยาความดับ/เบาหวาน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ร่วมกันดำเนินงานจ่ายยาโรคความดันโรคเบาหวาน...

อ่านต่อ

...

การประชุมเพื่อชี้แจงส่งมอบทรัพย์สิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงส่งมอบทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีผู้นำชุมชน 5 ทั้งหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประธานกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วมการประชุม...

อ่านต่อ

...

ประเพณีเทศน์มหาชาติ วัดหาดไคร้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประเพณีเทศน์มหาชาติ ณ วัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท