เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
มีกำหนดการเปิดเทอมดังรายการต่อไปนี้
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 
09.00 น. รายการพบพระพบธรรมะรักษาจิตพิชิตโรคภัย
ผู้สอน ท่านพระครูสุจินวรคุณ พร้อมทีมงาน
10.00 น.ปรับปรุงสารระบบ ประวัตินักเรียน 
(สมุดบันทึกความดี)
13.00 น.บันเทิงยามบ่าย 
ผู้สอน วิทยากรจาก บ.ไทยประกันชีวิต
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะจัดรถชมวิวรับ-ส่ง นักเรียนทุกท่านเหมือนเช่นเคย 
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เปิดแล้ว เสาร์-อาทิตย์นี้ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจึด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดให้ชม ฟรี
ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านหาดไคร้ ม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนวันราชการประสงค์จะเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้าได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันเวลาราชการ โทร.053791-171 

 

อ่านต่อ

...

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล ้อม ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรั กษ์โลก (อถล.)

 

อ่านต่อ

...

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท