โครงสร้างพนักงานเทศบาล

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คู่มือประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายรับรายจ่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานการประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท. งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2561 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเชียงของ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ...

อ่านต่อ

...

มหกรรมรวมพลคนรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดงานมหกรรมรวมพลคนรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าว...

อ่านต่อ

...

มหกรรมของกิ๋นลำอำเภอเชียงของ ประจำปี 2560

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมของกิ๋นลำ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ ลานท่าผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

รวมลิ้ง อปท